ງານວາງສະແດງ

ງານວາງສະແດງອິນເດຍໃນປີ 2018

ງານວາງສະແດງອິນເດຍໃນປີ 2018
ງານວາງສະແດງອິນເດຍໃນປີ 2018-1

ງານວາງສະແດງ HK ໃນເດືອນເມສາ 2019

ເດືອນເມສາ 2019 ງານວາງສະແດງ HK
ເດືອນເມສາ 2019 HK Exhibition-1

ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ 2019

ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ງານວາງສະແດງລັດເຊຍ -1
ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ງານວາງສະແດງລັດເຊຍ

ງານວາງສະແດງອິນໂດເນເຊຍໃນເດືອນກັນຍາ 2019

ງານວາງສະແດງອິນໂດເນເຊຍໃນເດືອນກັນຍາ 2019
ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019-2
ງານວາງສະແດງອິນໂດເນເຊຍ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019-1
ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019-3